POLITYKA PRYWATNOŚCI

ProQualiter przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności wszystkich Klientów oraz Użytkowników strony.

Dane osobowe zbierane zarówno od Klientów, kontrahentów jak i za pośrednictwem strony są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych zwanym RODO.

Administrator: ProQualiter DOROTA WOJCIESKA z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Długiej 35A, 05-092 Łomianki. NIP: 522-243-44-05, REGON: 140216852.

Adres strony internetowej: www.proqualiter.pl

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@proqualiter.pl lub pisząc na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele i podstawy przetwarzania:

 • umowa sprzedaży oraz działania zmierzające do jej zawarcia – niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • korespondencja przekazywana za pośrednictwem poczty e-mail oraz za pomocą formularza kontaktowego – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • ciążący na Administratorze obowiązek prawny wynikający z ustawy o rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • personalizacja usług i Serwisu dla Klientów i Użytkowników – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • działania analityczne i statystyczne – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • obsługa mediów społecznościowych – Administrator przetwarza dane sposobowe w związku z odwiedzaniem profilu w mediach społecznościowych – konto na Facebooku – informowanie o działalności Administratora, promowaniu usług oraz odpowiedzi na wiadomości – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności firmom księgowym lub informatycznym, a także właściwym organom np. podatkowym.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu ich przechowywania i wynosi:

 • w związku z wykonaniem umowy przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celach podatkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • w związku z prowadzoną korespondencją z potencjalnymi klientami – przez okres niezbędny na udzielnie odpowiedzi lub do czasu wygaśnięcia oferty;
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku ciążącego na Administratorze;
 • w związku z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na zasadach określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aktualna wersja Polityki

Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszej Polityki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 01 sierpnia 2023 roku.

POLITYKA COOKIE

 1. Operator serwisu www.proqualiter.pl wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookie mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora.
 2. Operator serwisu www.proqualiter.pl przechowuje pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach strony www, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony www.
 3. Operator serwisu www.proqualiter.pl informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony www przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Operator serwisu www.proqualiter.pl wskazuje, że pliki cookie mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Operator serwisu wykorzystuje następujące poliki cookie:
  • niezbędne – są konieczne do korzystania z podstawowych funkcji strony takich jak: poruszanie się po stronie czy wypełnienie formularze. Strona nie może działać poprawnie bez tych plików;
  • statystyczne – pozwalają badać jakie treści są najchętniej przez Użytkowników odwiedzane na stronie.